จ.พะเยา เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งเป้าฉีดให้ได้ 70% ของประชากร

จ.พะเยา เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งเป้าฉีดให้ได้ 70% ของประชากร เพื่อรองรับการเปิดเมืองแบบปลอดภัย

วันที่ 14 ต.ค. 64 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 /2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ได้ครอบคลุม ร้อยละ 70 ของประชากรในแต่ละอำเภอ ภายในวันที่ 1 พ.ย. 64 และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา /อุปสรรค รายสัปดาห์

ทั้งนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละอำเภอได้ใช้รูปแบบการให้บริการทั้งเชิงตั้งรับในจุดให้บริการของแต่ละอำเภอและออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางและเดินทางมารับบริการด้วยความยากลำบาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น