จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จ.เชียงราย ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น
เวลา 09.30 น. วันที่ 15 ต.ค. 64 ที่ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะที่ 3 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 75/2564 โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้แจ้งนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และการแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 23 ท่าน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั้งภายในจังหวัด จังหวัดที่มีพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรค วิเคราะห์และเสนอแนวทางการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณา ประสานการปฏิบัติงานในการควบคุมป้องกันโรคตามคำสั่งของ ศบค. และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทุกระดับ การนำเสนอสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงราย
ขณะนี้พบอัตราการติดเชื้อมีแนวโน้มที่สูงขึ้น กระจายในหลายอำเภอ โดยคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณามาตรการในการควบคุมโรคในพื้นที่ที่พบการระบาดให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยว หารือแผนเผชิญเหตุกรณีหากพบผู้ป่วยจำนวนมาก และแนวทางบริหารจัดการสถานที่รักษาผู้ป่วยทั้งหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย (CI) และการรักษาตัวเองที่บ้าน (HI)

ทั้งนี้ในที่ประชุมเน้นย้ำต่อการให้ประชาชนยึดปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดกิจกรรม การจัดพิธีศพ งานบุญ งานประเพณีต่างๆ โดยขอให้งดการประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน กำหนดวันเท่าที่จำเป็น จำกัดผู้เข้าร่วมงาน เพื่อช่วยลดการติดเชื้อ รวมถึงเข้มงวดให้ปฏิบัติในสถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ สถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน และในครอบครัว ซึ่งจะได้จัดทำข้อมูลสื่อสารเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 21 ราย และมาจากต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย ตรวจพบในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย 14 ราย (ต.รอบ.เวียง 7 ราย, ต.บ้านดู่ 3 ราย, ต.สันทราย 2 ราย, ต.นางแล 1 ราย, ต.ริมกก 1 ราย) อ.แม่จัน 2 ราย (ต.แม่ไร่ 1 ราย, ต.ป่าซาง 1 ราย) อ.แม่สาย 3 ราย (ต.เวียงพางคำ 3 ราย) อ.เวียงชัย 1 ราย (ต.ดอนศิลา 1 ราย) อ.เชียงของ 1 ราย (ต.รอบเวียง 1 ราย) ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอยู่ระหว่างการกักตัว และเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 1 ราย (จ.ศรีสะเกษ) ด้านผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม 171 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 171 ราย

รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 2,700 ราย ต่างจังหวัด 1,211 ราย รวม 3,911 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 3,672 ราย ต่างจังหวัด 760 ราย รวม 4,432 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 80 ราย

มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มเติมในวันนี้ จำนวน 102 ราย รวมรักษาหายสะสม จำนวน 2,895 ราย กำลังรักษา 1,534 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 49 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น