หอการค้าเชียงใหม่ แถลงข่าว CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ แถลงข่าว CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิรูปดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือ และได้รับเกียรติจาก คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.ดร. สุจินต์ จินายน อุปนายกมหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณสมนึก พิมลเสถียร ผู้บริหารโครงการ G’s Park ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ G’s Park ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น