เปิดบัญชีนักการเมืองเชียงใหม่ ผู้บริหารท้องถิ่นรวยอื้อ! สะสมปืน พระเครื่อง ที่ดิน รถเพียบ

ผู้สื่อข่าวรางานว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีประกาศเรื่องการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบ ของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ทั้งก่อนรับตำแหน่ง และพ้นตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 106 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

สำหรับ จ.เชียงใหม่นั้น มีประกาศให้ผู็บริหารท้องถิ่นแจ้งบัญชีทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง อาทิ ประกาศฉบับที่ 394/2564 นั้นมี นายกเทศมนตรี (ผู้บริหารท้องถิ่น) 17 ราย ที่ต้องชี้แจง อาทิ นายพีรพันธ์ สังข์เรือง อดีตนายก ทต.แม่ริม แจงบัญชีทรัพย์สินว่ามีทั้งสิ้น 6,848,106.90 บาท แยกเป็นของคู่สมรสประมาณ 2.1 ล้านบาท ,นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายก ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง แจงบัญชี ทรัพย์สินรวม 3,584,212.82 บาท แยกเป็นของคู่สมรมประมาณ 1.2 ล้านบาท, นายบุญเย็น ใจตา นายก ทต.อมก๋อย แจงทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 33,567,587.29 บาท แบ่งเป็นส่วนคู่สมรสประมาณ 23.8 ล้านบาท

นอกจากนั้นก็มี นายทัศนัย บูรณุปกรร์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แจงบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นตำแหน่งว่า มีทั้งสิ้น 45,188,850.41 บาท และยังพบว่า ในรายการแจงบัญชีทรัพย์สิน ระบุการครอบครองอาวุธปืน 42 รายการ โดยมีทั้งปืนพกสั้น แบบกึ่งอัตโนมัติ แบบลูกโม่ ,ปืนยาว นายนที ดำรงค์ นายก ทต.สันทรายหลวง แจงทรัพย์สิน กรณีพ้นตำแหน่งว่า มีทรัพย์สินรวม 19,135,063.53 บาท เอกสารประกอบบัญชียังระบุที่ดิน 19 แปลง มูลค่า กว่า 9 ล้านบาท ,นายจำรูญ เร่งถนอทรัพย์ นายก ทต.หางดง แจงบัญชีกรณีพ้นตำแหน่ง ว่ามีทรัพย์สินรวม 33,031,866.17 บาท เป็นของผู้ยื่นกว่า 7 ล้านบาทและคู่สมรสราวๆ ล้านบาท ปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

สำหรับการแจงบัญชีทรัพย์สิน ผู้บริหารท้องถิ่น(อปท.)ในเชียงใหม่ กรณี รับตำแหน่งนั้น พบว่า นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส นายก ทต.แม่วาง อ.สันป่า ตอง แจงบัญชีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 215,743,870.21 บาท แยกเป็นของคู่สมรสกว่า 157 ล้านบาท,นายประหยัดทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย แจงบัญชีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16,256,107.79 แยกเป็นส่วนคู่สมรส ประมาณ 7.6 ล้านบาท ,นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศนมตรีเมืองแม่เหียะ แจงบัญชีทรัพย์สินรวมตามระเบียบ ป.ป.ช. ว่ามีทั้งสิ้น 7,284,085.53 บาท พร้อมระบุรายละเอียดประกอบในส่วนที่ดิน 1.9 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.9 ล้านบาท เป็นต้น,

นายบุญเย็น ใจตา นยาก ทต.อมก๋อย แจงว่ามีหนี้สินรวม 3,547,932.72 บาท ส่วนทรัพย์สินรวมเมื่อรับตำแหน่ง ไม่ได้แจงยอดรวม เพียงระบุว่ามีที่ดินมูลค่า 7 ล้านบาท และของคู่สมรสกว่า 11.3 ล้านบาท นายชัชวาลย์ เล็กธำรง นายก ทต.หนองจ๊อม ระบุทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 19,920,168.34 บาท แยกเป็นส่วนคู่สมรสประมาณ 12 ล้านบาท,นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุด ใจ นายก ทต.บ้านแปะ อ.จอมทอง แจงบัญชีทรัพย์สินว่ามีทั้งสิ้น 40,039,211.90 บาท แยกเป็นของคู่สมรสกว่า 19 ล้านบาท, นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ แจ้งว่ามีทรัพย์สินในส่วนผู้ยื่นบัญชีทั้งสิ้น 11,477,211.22 บาท และคู่สมรสทั้งสิ้น 45,664,581.04 บาท รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากผู้ยื่น 16 บัญชี จำนวนเงินรวม 3,319,124.96 บาท คู่สมรส 13 บัญชี จำนวนเงิน 6,447,460.10 บาท บุตร อีก 2 บัญชี วงเงินราวๆ 94,917.12 บาท

อย่างไรก็ตาม การแจ้งรายละเอียดบัญชีทรัพย์สิน อปท.ในเชียงใหม่ 211 แห่งนั้น พบว่าผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งที่ยื่นกรณีพ้นตำแหน่ง และเข้ารับตำแหน่ง พบว่ารายละเอียด ที่มีการนำเสนอผ่านคลังข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่ง มีการปกปิดรายละเอียด บัญชีทรัพย์สิน โดยคาดแถบดำ หรือลบรายละเอียดและส่วนใหญ่จะเป็น รายการ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง รายการทรัพย์สิน ที่ดิน, ยานพาหนะ เลขหมายทะเบียนรถ ซึ่งในหมวดนี้ พบว่า บางรายแจ้งมูลค่า ประกอบยานพาหนะ ที่แตกต่างจากราคาในตลาด บางรายการหลักหมื่นก็มี ยิ่งกว่านั้น รายละเอียดที่ดิน ,สิ่งของสะสมจะมีการปกปิดรายละเอียด พบว่า ส่วนหนึ่ง เป็นเครื่องประดับ มีทั้งนาฬิกา,วัตถุมงคล กรณี ผู้บริหาร อบต. ที่ กำลังจะมีการเลือกตั้ง กลุ่มที่ พ้นวาระดำรงตำแหน่ง พบรายละเอียดการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังว่า บางส่วน มีการลงทุน ,สิทธิสัมปทาน ที่มีมูลค่าในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ย่านสำคัญๆ หลายพื้นที่ด้วยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประชาสัมพันธ์ว่า การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นเรื่องที่นักการเมืองต้องดำเนินการตามที่ ป.ป.ช. กำหนด หากไม่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ ทาง ป.ป.ช. จะจัดส่งเอกสารให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และพิจารณาว่าเหตุผลเหมาะสม และมีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ กรณียังไม่แจ้งเหตุผลมาอีก จะดำเนินการตักเตือนให้ชี้แจงอีก 2 ครั้ง และหากยังไม่ดำเนินการชี้แจง จะสรุปรายงานส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดใหญ่รับทราบและพิจารณามีมติส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากมีเจตนาจงใจไม่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ โดยจะมีโทษห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี และจำคุก 1 ปี ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีการดำเนินการตามกฎหมายชัดเจน ว่ามีรายใดบ้างที่ฝ่าฝืน กระทำความผิด ไม่แจงบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนรับตำแหน่ง และเมื่อพ้นตำแหน่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น