“ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่ม ผ้าแมสสนามฉีดวัคซีน อ.แม่วาง-อ.สันป่าตอง”

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ส.ส.ศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย มอบหมายให้ทีมงานผู้ช่วย จุดที่ 1 มอบน้ำดื่ม ผ้าแมส ให้ประชาชนสนามฉีดวัคชีน อ.แม่วาง จุดที่2 มอบน้ำดื่ม ผ้าแมสสนามฉีดวัคชีน รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง ภูมิใจที่มีส่วนร่วมได้มอบของให้ประชาชนแก้ไขปัญหาสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันปัองกันภัยโควิด-19 อย่างทั่วหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น