ผู้ป่วยโควิด19 จ.แพร่ พบรายใหม่อีก 8 ราย ตามหาคลัสเตอร์สนามซ้อมไก่ห้วยม้าป่วยแล้ว 3 ราย ใครรู้ตัวใกล้ชิดไปตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน ด่วน

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแรา แจ้งว่ายังต้องเฝ้าระวัง..สถานการณ์โควิด-19ของจังหวัดแพร่ประจำวันที่ 16 ต.ค 64 ในพื้นที่จังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 8 ราย ในขณะที่มีผู้รักษาหายแล้วและกลับบ้านวันนี้ 4 ราย
เป็นกรณีในพื้นที่จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มีความสัมพันธ์และเขื่อมโยงกับผู้ป่วยที่พบในพื้นที่เดิมดังนี้ หมู่ที่ 1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น 1 ราย ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ร่วมรับประทานอาหารกับญาติที่เดินทางมาจาก จ.เชียงราย
หมู่ที่ 8 ต.นาจักร อ.เมือง 3 ราย ทำงาน บ.เกษมทรัพย์ขนส่ง(ต.สวนเขื่อน) และบุคคลในครอบครัว ต.สวนเขื่อน อ.เมือง 1 ราย ทำงาน บ.เกษมทรัพย์ขนส่ง(ต.สวนเขื่อน) หมู่ที่ 6 ต.ป่าแมต อ.เมือง 1 ราย ประวัติทำงานกับผู้ป่วย ต.ป่าแมตก่อนนี้ หมู่ที่ 4 ต.กาญจนา อ.เมือง 1 ราย ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับสนามชนไก่ หมู่ที่ 9 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 1 ราย สัมผัสกับผู้ป่วย จ.ลำปาง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 1656 รายโดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 545 ราย คนแพร่ไม่ทิ้งกันและกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 504 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้สะสม 607 ราย (เสียชีวิตสะสม7ราย) รักษาตัวอยู่ 44 ราย อยู่ใน รพ.สนาม 0 ราย รักษาหายแล้ว 1605 ราย..ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 0 ราย ไม่มีรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เน้นย้ำผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 53 จังหวัดต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด และในพื้นที่การ์ดต้องไม่ตกเนื่องจากยังต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ของจังหวัด ในวันนี้จ.แพร่ได้ประกาศจังหวัดแพร่ขอให้ผู้ที่ไปสนามซ้อมไก่ชน ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ที่รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน (นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย) เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด19 จากจ.ลำปางมาสถานที่ดังกล่าว และเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อในจ.แพร่แล้ว 3 ราย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานระบาดวิทยา สสจ.แพร่ โทร 065-3670273
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น