ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 เพิ่มอีก 12 ราย พบติดเชื้อในจังหวัด 8 ราย มาจากต่างจังหวัด 4 ราย รวมสะสมอยู่ที่ 2,517 ราย

วันนี้ (17 ตุลาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัด 8 ราย ต่างจังหวัดอีก 4 ราย โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-17 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 2,517 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 22 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 293 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 60 ราย รพ.สนามเวียงยอง 87 ราย รพ.สนามป่าซาง 54 ราย รพ.อื่นๆ 92 ราย รักษาหายแล้วยอดสะสมทั้งหมด 2,202 ราย

ในส่วนของสถิติการครองเตียงของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งในจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด 549 เตียง ใช้ไป 246 เตียงหรือคิดเป็น 44.81% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วย 303 เตียงคิดเป็น 55.19% นอกจากนี้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนมีรองรับทั้งสิ้น 142 เตียง ใช้ไป 51 เตียง คิดเป็น 35.92% จึงทำให้มีเตียงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก 91 เตียง คิดเป็น 64.08%

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 201,319 ราย คิดเป็น 124.46% จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน จากประชากรทั้งหมด 417,224 คนคิดเป็น 48.25% ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 201,319 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 129,614 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,249 ราย

ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวลำพูน ตลอดจนผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน นักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตามประกาศและ คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น