สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง สรุปผลการรับสมัคร ส.อบต.และ นายก อบต.

เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ 18 นายก 174 สมาชิก อบต.เขตท้องที่อำเภอแม่สะเรียง ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ตุลาคม นี้ มีผู้ลงชิงชัยตำแหน่งเก้าอี้นายกหน้าใหม่และคนเก่า พร้อมเสนอตัวเข้ารับใช้พี่น้องประชาชน เชิญชวนผู้มีสิทธิ ไปเลือกตั้ง 28 พ.ย.64 นี้ ภายหลังจากมีการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง ได้เปิดเผยว่าอำเภอแม่สะเรียง มี 5 องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องดำเนินการรับเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ สรุปผลการรับสมัคร ส.อบต.และ นายก อบต.ในแต่ละท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้


1.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 45 คน และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 คน คือ นายจำนง หยกสิริอาภา นายวิชา ประเสริฐศรี นายมานิตย์ ฟองประมูล นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์ และ นายตื้อโพ นิธิเบญจพร
2.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 34 ราย และ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน นายก 4 ราย คือ นายเฉลิม ปวงคำคง นายกิตติวัฒน์ วิเศษขัน นายสงกรานต์ สันติกูล และ นายกิตติพงษ์ พังคาพนา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 37 คน และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน คือ นายนภดล ปัญญา และ นายประเทือง อาจองกุล
4.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 36 คน และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 คน คือ นายทวีวัฒน์ วิสิฎสิริ นายอดิชัย ใฝ่รุ่งโรจน์ นายบรรพต ถาวรรัตนพงศ์ และ นายภาณุวัฒน์ คงมีความดี
5.องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 19 คน และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน คือ นายอินศวร พิทักษ์ นายจรัส พรมมา และ นายพัฒนา บูชาปกรณ์กุศล
ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติ และ จะดำเนินการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ทาง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง จึงประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลทุกพื้นที่ ที่มีสิทธิ์มีเสียงเดินทางไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งประจำหมู่บ้านของตนเอง ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น