ไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดประชุมสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา นำโดย ไลออนส์ ธารทิพย์ ทองงามขำ นายกสโมสรฯ จัดประชุมสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 4 และต้อนรับไลออนส์ วันทนา ศรีเวทย์บดี ผู้ว่าการภาค 310 -A1 ในวาระเยี่ยมสโมสร สำหรับในปีบริหาร 2564-2565 ไลออนส์ วันทนา ศรีเวทย์บดี ผู้ว่าการภาค 310 A1 ได้ให้แนวนโยบายทำงาน WE SERVE ตามพันธะและจรรยาบรรณของไลออนส์ คือให้ทุกคนพร้อมให้บริการ อีกทั้งให้ทำงาน ตามนโยบายของ Mr.DOUGLAS X. ALEXANDER นายกไลออนส์โลก ที่ให้สมาชิกทุกคนเอาหัวใจใส่เข้าไปในการทำงานบริการที่สมบูรณ์แบบ มีคณะผู้บริหารภาค และ สมาชิกสโมสรฯ เข้าร่วมประชุม กว่า 30 ราย รูปแบบ New Normal ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น