“ไลออนส์ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์” เข้ารับ 5 รางวัล และพิธีมอบรางวัลสโมสรดีเด่นและคณะกรรมการบริหารปีบริหาร 2563-2564

“ไลออนส์ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์” เข้ารับ 5 รางวัล ในงานประชุมคณะกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 2/ 2564 – 2565 และพิธีมอบรางวัลสโมสรดีเด่นและคณะกรรมการบริหารปีบริหาร 2563-2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม2564 เวลา 13.00 น . สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ราชพฤกษ์ ภาค310-เอ1 ไลออนส์ปาฏิหาริย์ มังคลาภรณ์ นายกก่อตั้ง สโมสรฯ ขึ้นรับรางวัล 1. TOP TEN สโมสรฯดีเด่น, 2. รางวับเสื้อสามารถ MEMBERSHIP EXCELLENCE AWARD, 3. รางวัลที่ปรึกษาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ1, 4.รางวัล CERTIFICATE
OF SPONSOR และเข็ม จาก นายกไลออนสิสากล ( INTERNATIONAL PRESIDENT), 5.รางวัล CERTIFICATE GST AWARD 2020-2021 กิจกรรมบังคับ 5 ด้าน  ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น