เทศบาลตำบลช่อแฮส่งสองนายกเทศมนตรีให้กำลังใจ ปชช.ที่รับบริการวัคซีนพร้อมใจฝ่าวิกฤติโควิด – 19

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ มอบหมายให้ นายศิริพงค์ วงศ์แสน และนางภคพร สดสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ

พร้อมด้วยพนักงาน และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่อแฮ อำนวยความสะดวก และพบปะ ให้กำลังใจกับประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 จำนวน 153 ราย ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น