ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ นิเทศติดตามการจัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านระบบออนไลน์

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการนิเทศติดตามการจัดทำแผนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับทีมงานศึกษานิเทศก์ และผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ โดยการนิเทศติดตามครั้งนี้เป็นกิจกรรม Share and Learn ซึ่งเป็นการติดตามการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนการสอน/แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครั้งที่ 2 ในกลุ่มใหญ่ทางระบบออนไลน์ โดยศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนการสอน/แผนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางระบบออนไลน์ทั้งสิ้นจำนวน 262 คน ประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ โดยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังให้คำแนะนำ ให้กำลังใจพร้อมทั้งชื่นชมคณะครูที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน/แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องถ่ายทอดสดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ข่าว : ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น