พช.สูงเม่นเดินหน้า ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2)

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (ผู้นำต้องทำก่อน)
…….ในพื้นที่ บ้านนางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีการส่งเสริมให้ครัวเรือน ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน แบ่งปันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น