โรงพยาบาลนครพิงค์ปรับแนวทางการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19

โรงพยาบาลนครพิงค์ปรับแนวทางการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19

ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์
เรื่อง : ปรับแนวทางการให้บริการในสถานการณ์โควิด-19
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในจ.เชียงใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้ป่วยโควิดที่รักษาในรพ.นครพิงค์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รพ.นครพิงค์ จึงขอปรับแนวทางการให้บริการดังนี้
1. ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจระหว่าง 25 ต.ค.-12 พ.ย. 2564 แต่ไม่มีภาวะเร่งด่วน รพ.นครพิงค์จะขอเลื่อนนัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อ “ขอเลื่อนนัด” หรือหากท่านประสงค์จะเลื่อนนัด สามารถแจ้งได้ที่ 053999200 กด 0 ต่อแผนกที่ท่านมีนัด
2.ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ที่ต้องรับยาเป็นประจำท่านสามารถ “รับยาทางไปรษณีย์” ตามลิงค์ หรือ QR code ในประกาศนี้ แทนการมารับยาที่รพ.
การขอรับยาทางไปรษณีย์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1189233324861286&id=702708473513776
3.เนื่องจากมีการลดจำนวนการให้บริการผ่าตัดและการทำหัตถการที่ไม่เร่งด่วนลง ดังนั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่าน เพื่อแจ้ง “เลื่อนนัดผ่าตัด”
4.รพ.นครพิงค์ ยังคงมาตรการ “งดเยี่ยม” ขอให้ท่านเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์หรือโทรสอบถามอาการแทน หากท่านมีความจำเป็นต้องมารพ. ขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัด

ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น