กอ.รมน.จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหาข้อขัดข้องพื้นที่ชายแดน

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ทหาร) ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ ฉก.ทพ.32, ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ร้อย.ตชด.325, ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ, จนท.ตรวจคนเข้าเมือง จ.น่าน, จนท.ด่านศุลกากรทุ่งช้าง, จนท.ด่านกักกันสัตว์น่าน และ นายอาทิตย์ มะลิดวง หน.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น พร้อมกับสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น