คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น