จ.แพร่ เปิดการอบรมรุ่นที่ 2 ผู้บังบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

เมื่อวันที่21ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกองธรรม นวเลิศเมธี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะวิทยากรแกนนำจิตอาสาพระราชทาน โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้เข้ารับการอบรมมาจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแพร่ จำนวน 50 คน

สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ นำโดยนายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นที่ปรึกษาและอำนวยการฝึกอบรม ผอ.สุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี พร้อมด้วยคณะครูอำนวยความสะดวกด้านสถานที่อย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น