ทต.ป่าแดด ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน

วันที่ 22 ต.ค. 64 เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ได้แก่ ต.ศรีโพธิ์เงิน ต.โรงช้าง และ ต.ป่าแดด และด้วยครั้งนี้น้ำได้หลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ทำให้มีชาวบ้านจำนวนหลายหลังคาเรือนที่ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของหนีน้ำได้ทัน ทำให้เฟอร์นิเจอร์และข้าวของเสียหายจำนวนมาก
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าแดด โดยนายธนะพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด จ่าสิบเอกสมพร หวลระลึก ปลัดเทศบาล ได้สั่งการให้จ่าเอกชิษณุกาล จันทร์ใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ที่ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือน จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และพบว่าบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนใหญ่เป็นบ้านที่มีคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง ไดโว่สูบน้ำ จำนวน 2 ตัว ดำเนินการสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ใช้เวลาประมาณกว่า 3 ชั่วโมง สถานการณ์จึงเข้าสู่ภาวะปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น