ข่าวดี๊ดีมีมาจร้า!! กว่า 20 หลักสูตรฝึกอาชีพ(เรียนฟรี) ระบบ On-site ณ ศูนย์สตรีฯ ลำพูน

📢📢ข่าวดี๊ดีมีมาจร้า!! กว่า 20 หลักสูตรฝึกอาชีพ(เรียนฟรี) ระบบ On-site ณ ศูนย์สตรีฯ ลำพูน

🔎🦠😷ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อควบคุมและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

📝✍️สามารถ📱สมัครเรียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ คลิกตามลิงค์นี้ http://www.dwf72.go.th/formregister.php

🌻🌻โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565
เรียนรู้ปฏิบัติจริง สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 20 หลักสูตร

📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น