ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ มาถวายแด่พระราชปัญญาวชิโรดม ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น