ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ตรวจราชการอุทยานแห่งชาติแม่จริม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่จริม ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการอุทยานแห่งชาติแม่จริม โดยนายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคต่างๆ และนำตรวจสถานที่บริเวณโซนบริการของอุทยานแห่งชาติแม่จริม ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และให้ข้อชี้แนะในการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ โดยอุทยานแห่งชาติแม่จริมจะนำข้อชี้แนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนา ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น