ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมขึ้นป้ายหมู่บ้านปลอดโควิด

ชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาว พร้อมขึ้นป้ายหมู่บ้านปลอดโควิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ครบ 2 เข็มแล้วทุกคน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายภานุเดช ไชยสกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ชุมชนท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมรับนักเที่ยว ด้วยการพัฒนาตัดต้นไม้สองข้างทาง ที่ปกคลุมถนนจนกระทบต่อการมองเห็นในการสัญจร และ ปรับภูมิทัศน์ ในหมูบ้าน ทำความสะอาด บ้านเรือน และขึ้นป้ายกระเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ผู้ใหญ่ทุกคนฉีดวัคซีครบ 2 เข็มแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้มีความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น และเปิดการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิดอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นกำชับให้ ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยขณะนี้ มีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ 2 เข็มทั้งหมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ราษฎรในหมู่บ้าน กำลังอยู่ระหว่างการไปฉีดวัคซีน


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น