นายอำเภอสันกำแพงให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์กำนันผู้ใหญ่ที่มาดูแลที่ศูนย์พักค่อยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 23 ต.ค. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้จัดทำเป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ทางด้านนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง/หน.ศปก.อ.สันกำแพง ได้นำชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 ตำบล นำโดย นายณัฐพล โปธาดี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สันกำแพง ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยโควิด 19 ที่หอประชุมดังกล่าว โดยมี นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง นายนิรันดร บุญเกิด สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง นำบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาลให้ต้อนรับนายอำเภอ


จากนั้นทางนายอำเภอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีตำบลวัวแดง อ.สันกำแพง ที่มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยในวันนี้ผู้ป่วยมากักตัวจำนวน 60 คน


ทั้งนี้ศูนย์พักค่อยดังกล่าว ทางนายอำเภอสันกำแพง ได้ร่วมกันกับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่ใน อ.สันกำแพง ช่วยกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา จนเสร็จสิ้นเปิดเป็นศูนย์พักค่อย(กักตัวสีเขียว)กลุ่มโควิด19 ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ความดูและตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ นอกนั้นยังมีผู้มาบริจาด สิ่งของที่จำเป็นมากมายทุกวัน //////

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น