พช.แพร่ ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น

นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสูงเม่น นางจงกลณี อินทรสมใจ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนสูงเม่น ร่วมวางพวงมาลาในงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ ให้อิสรภาพแด่ปวงชน โดยทรงประกาศเลิกทาส ทรงปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ผู้ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ เป็นอเนกประการ หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”

การจัดกิจกรรมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น