มทบ.32​ ตั้งจุดบริการประชาชน​ ช่วงวันหยุดยาวบริเวณ​หน้าค่ายฯ

วันหยุดยาว เราห่วงใย เส้นทางใกล้ไกล แวะพักเพื่อให้ปลอดภัย กับหน่วยทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ช่วงที่มีวันหยุดยาว 20-25 ตุลาคม 2564 นี้

มณฑลทการบกที่ 32/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดจิตอาสาบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ห้วงเทศกาลหยุดยาว 20-25 ตุลาคม 2564 โดยในวันที่ 23 คุลาคม 2564 ได้มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 และคณะครู-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา โดยให้บริการจุดพักรถ สอบถามเส้นทาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็คและซ่อมอาการขัดข้องขั้นต้นของยานพาหนะ, หน่วยแพทย์จิตอาสาค่ายสุรศักดิ์มนตรีบริการหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยความรักความห่วงใยจากกองทัพบก ให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดห้วงวันหยุดยาวนี้ และนอกจากนั้นยังได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลที่ปฎิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น