จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสา สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสา สนภ.3 นทพ.ร่วมกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2564

โดยมี… นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ ริมคลองแม่ข่าหลังวัดนันทาราม ชุมชนศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น