พช.สูงเม่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณท่าน้ำวัดทองเกตุเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดทองเกตุเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสถานิตย์ จันใจวงศ์ กำนันตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ร่วมกิจกรรมในการนี้ นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พัฒนากรประจำตำบล ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น