(มีคลิป) พ่อเมืองเชียงใหม่ พึงพอใจ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พื้นที่กาดเมืองใหม่ หลังดำเนินการคัดกรอง อย่างชัดเจน

พ่อเมืองเชียงใหม่ พึงพอใจ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พื้นที่กาดเมืองใหม่ หลังดำเนินการคัดกรอง อย่างชัดเจน พร้อมชูเป็นโมเดล ขยายผลต่อยอดนำใช้กับกาดวโรรส และการต้นลำไย

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (23 ต.ค.64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตาม และวางแผนการรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ และตลาดเมืองสมุทร หลังจากที่ในวันนี้เป็นการเปิดตลาดในวันแรก หลังพบการแพร่ระบาดและประกาศสั่งปิดการใช้พื้นที่ชั่วคราวมาตั้งแต่ 9 ต.ค.64 ที่ผ่านมา เพื่อยับยังและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง พร้อมทั้งได้มีมาตรการเชิงรุกในการดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ตลาด รวมทั้งการตรวจหาเชื้อในบรรดากลุ่มผู้ค้า และผู้ซื้อในตลาด และการเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าออกพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นมาอีกได้

โดยในวันนี้ก่อนการลงพื้นที่ทาง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการประชุมหารือ ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่ และรับฟังข้อมูล รวมไปถึงความพร้อมและมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ดำเนินการเปิดตลาดไปแล้ว เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือ หากพบผู้ติดเชื้อเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้งเหมือนที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการหามาตรการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่ และความปลอดภัยในการอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากตลาดเมืองใหม่นั้นถือเป็นจุดศูนย์กลางใหญ่ในการกระจายสินค้าของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากการลงพื้นท่ตรวจสอบเบื้องต้น มีความพึงพอใจมากในเรื่องของมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดที่ทางตลาดได้นำมาใช้ แม้ว่าในวันนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดใช้พื้นที่ตลาด โดยบรรดา พ่อค้า-แม่ค้า ทุกร้านที่เปิดขายต่างมีเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบเชื้อไวรัสทุกคนมาแสดง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และจากการรับฟังบรรยายสรุปถึงมาตรการในการจะนำมาใช้ในพื้นที่ก็พบว่ามีความครอบคลุมทุกมิติ และได้มีการแนะนำเรื่องของการตรวจเชิงรุกหากพบเจอการติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามในวันนี้ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่เข้ามาในพื้นที่นั้นจะต้องมีบัตร และผ่านการตรวจสอบคัดกรองมาแล้วทั้งสิ้น รวมไปถึงทุกคนก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส จากการได้กลับมาขายสินค้าอีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดไปถึง 14 วัน โดยในส่วนของตนมั่นใจในความปลอดภัยจากมาตรการที่ดำเนินการอยู่นี้ จากการที่ในตอนแรกมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ และกลุ่มคนที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งสิ้น รวมถึงจากการดำเนินการตรวจเชิงรุกก็พบผู้ติดเชื้อมากถึง 1,000 กว่าคน แต่ขณะนี้ก็อยู่ในการควบคุม และในส่วนที่เหลือก็คือผู้ที่ไม่ติดเชื้อ รวมไปถึงกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองแล้วถึงมาเปิดร้านขายของได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของมาตรการที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอยู่ โดยการแบ่งสีประเภท และโซน ของกลุ่มผู้อยู่ในตลาดอย่างชัดเจนนั้น ก็ถือเป็นมาตรการที่มีความน่าสนใจ และเป็นมาตรการที่น่าพึงพอใจ โดยจากมาตรการที่ทาง ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ ทำอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ได้ดี ก็ควรจะนำมาตรการที่ทำอยู่นี้ไปขยายผลใช้กับตลาดอื่นๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และอาจจะนำไปใช้กับตลาดอื่นๆ ในพื้นที่รอบนอกได้ด้วย ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว และทางตนก็แนะนำให้มีการใช้เครื่องตรวจแบบ ATK ในการดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและง่ายต่อการสืบสวนติดตามเชื้อ และเข้าสู่กระบวนการรักษา ซึ่งตลาดเมืองแห่งนี้ยังถือว่าเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดหากผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปได้ ก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น