หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในอำเภอแม่ริมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ร่วมวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2564​ นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 เรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากอย่างเคร่งครัด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น