นอภ.พาน นำกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 พร้อมด้วย นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ในพื้นที่อำเภอพาน ณ หอประชุมพานคุณากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย

โดยนายอำเภอพานได้วางพวงมาลา และจุดเครื่องทองน้อย ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น อ่านคำประกาศถวายราชสดุดี ต่อด้วยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธี
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาราษฎรและเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จดจารึกพระเกียรติคุณและคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น