(มีคลิป) พช.สูงเม่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (แม่มาน) ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มาน ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำฯ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารของชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกด้วยความจงรักภักดี และยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ดำรงตนและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น