ทหารพรานบุกยึดไม้หวงห้ามในป่าพื้นที่ อ.แม่จัน ส่วนแก๊งค์มอดไมัอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้

วันที่ 23 ต.ค. 64 ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3309 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กำลังทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตราในพื้นที่บ้านแสนใหม่ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ จำนวน 4 คน กำลังลักลอบเลื่อยแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อเข้าทำการตรวจสอบ แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าว ได้อาศัยความชำนาญพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้

จากการเข้าตรวจสอบ พบของกลางดังนี้ เครื่องปั่นไฟ กำลังไฟ 220 V. ยี่ห้อ jupiter ขนาด 3300 W. จำนวน 1 เครื่อง เลื่อยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ลอกชัก ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 ตัว บาร์เลื่อยไม้ ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 บาร์ บาร์เลื่อยไม้ ขนาด 35 นิ้ว จำนวน 1 บาร์ บาร์เลื่อยไม้ ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 1 บาร์ โซ่เลื่อยไม้ จำนวน 2 เส้น สายไฟ ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 เส้น ชะแลง จำนวน 1 อัน จำนวน 1 อัน ไม้ก่อแปรรูป ( ไม้หวงห้ามตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2530 ) ปริมาตร กว้าง 1 เมตร x หนา 2 นิ้ว x ยาว 3 เมตร จำนวน 10 แผ่น

เจ้าหน้าที่จึงได้ประสาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย 1 (แม่จัน) เข้าตรวจสอบพื้นที่ลักลอบตัดไม้ เพื่อเก็บหลักฐานสำหรับหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น