(มีคลิป) นักท่องเที่ยวพากันทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบก่อสร้างกุฏิสงฆ์ และหลังคาวัดดอนไชยในมาตรการควบคุม Covid-19

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ วัดดอนไชย ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน กฐินสามัคคีจังหวัดนนทบุรี-กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล ประธานอุปถัมภ์ พร้อมคณะศรัทธาวัดดอนไชยและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี ตามกำลังศรัทราพากันทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบก่อสร้างกุฏิสงฆ์และหลังคาวัดดอนไชยในมาตรการควบคุม Covid-19

ในการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อจัดสร้างในครั้งนี้ ซึ่งทางวัดดอนไชย จะเป็นวัดที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมและเป็นที่อบรมศีลธรรมของประชาชนทั่วไปจากนี้แล้วยังเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจโดยนำคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินจะทำต่างๆ ให้สอดคล้องตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเกือบ 100 คนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ ทุกท่านที่มาสร้างบุญสร้างกุศล ได้อิ่มทั้งบุญ กันทั่วหน้า

พระครูสุทินนันทธรรม เจ้าวาสวัดภูเก็ต แจ้งว่า ทางวัดภูเก็ตสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ขอเน้นย้ำนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดน่าน ควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางจังหวัดน่าน ทั้งการคัดกรองการลงเบียน รวมทั้งมาตรการป้องกันตนเองสวมหน้ากากล้างมือ เว้นระยะห่าง เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น