ผ่าตัดคลอดด่วน ผู้ป่วยเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ตรวจพบเชื้อโควิด

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 21 ปี เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด มีอายุครรภ์เพียง 29 สัปดาห์ ไปตรวจที่ รพ.ชุมชนพบว่าปากมดลูกเปิด 3 ซม. จึงส่งตัวมารักษาต่อที่ รพ.นครพิงค์ ที่ รพ.ชุมชนตรวจ ATK เบื้องต้นพบว่าผลเป็นลบ ผู้ป่วยไม่มีอาการของโควิดและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

เมื่อมาถึง รพ.นครพิงค์ ได้ตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด สูตินรีแพทย์ตรวจพบว่าปากมดลูกเปิด 7 ซม. แล้ว จึงตัดสินใจผ่าตัดคลอดทันที (22 ตุลาคม 2564) การผ่าตัดลุล่วงไปด้วยดี ทารกเพศชายน้ำหนักเพียง 1,435 g ยังคงต้องได้รับการดูแลโดยทีมกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิด

การติดเชื้อโควิดในสตรีมีครรภ์ เป็นความเสี่ยงและอันตรายอย่างยิ่งทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ จากการศึกษาวิจัยผลของการติดเชื้อโควิดต่อสตรีมีครรภ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ lancet เมื่อ ก.ค. 2564 พบว่า การติดเชื้อโควิดเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดในกลุ่มที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 32 สัปดาห์ถึง 60% และเพิ่มความเสี่ยง 40% ในกลุ่มที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 37 สัปดาห์ นอกจากนั้นในกระบวนการคลอดก็มีความเสี่ยง มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแล และต้องคลอดในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมสูง ดังนั้นสูตินรีแพทย์จึงแนะนำให้สตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

การผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิดรายนี้ เป็นการผ่าตัดคลอดรายที่ 12 และเป็นการผ่าตัดผู้ป่วยโควิดรายที่ 25 ของ รพ.นครพิงค์ เป็นการผ่าตัดทางสูตินรีเวชกรรม 15 ราย ศัลยกรรมทั่วไป 3 ราย หู คอ จมูก 2 ราย ศัลยกรรมทรวงอก 1 ราย ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 1 ราย ศัลยกรรมระบบประสาท 1 ราย ศัลยกรรมออร์โธปิดิคส์ 1 ราย จักษุ 1 ราย การผ่าตัดทั้งหมดลุล่วงด้วยดี


ที่มา:รพ.นครพิงค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น