เทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ ชุมชนท่ามะโอ

ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง 1 ในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายด้านวัฒนธรรมและภาคประชาชนในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยนำอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนมาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้นำร่องโครงการดังกล่าว โดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปลุกกระแสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเยือนชุมชนเหล่านี้

สำหรับการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” นั้น ได้มีการคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของ 76 จังหวัด รวม 228 ชุมชน ให้เหลือ 10 ชุมชนเพื่อรับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นการมุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ซึ่ง ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ แห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ มีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในครั้งนี้ โดยทางชุมชนจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เทศบาลนครลำปาง และชุมชนท่ามะโอ มีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติสำคัญในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลนครลำปาง กระทรวงวัฒนธรรม และชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น