การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (21-26 ตุลาคม 2564)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ

ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น
ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงคนไทยที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยมีผลการจับกุม, ผลการดำเนินคดี และการเร่งรัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3, กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ในห้วงวันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2564 ที่สำคัญ จำนวน 7 เหตุการณ์ รายละเอียดดังนี้

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ บ้านท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้พบรถยนต์กระบะ 1 คัน มีผู้โดยสาร จำนวน 5 คน เป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย สอบถามแล้วทราบว่า บุคคลต่างด้าวทั้งหมด ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย เพื่อจะไปเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย แต่ระหว่างเดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบเสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 17.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 711 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กำลังร่วมกันลาดตระเวนมาตามถนนในพื้นที่ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีดำ-แดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถ ขับขี่สวนทางมา เจ้าหน้าที่จึงให้หยุดรถและทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบว่า ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายเป็นผู้ชาย สัญชาติเมียนมา ทั้ง 2 คน ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย สอบถามแล้วรับว่า เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาได้มาจากการลักทรัพย์ของชาวบ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 18.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารราบที่ 1742 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า กำลังร่วมกันตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อยู่บนถนนในพื้นที่บ้านผามอญ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่นั้น ได้พบบุคคลชายต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 5 คน เดินทาง ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 5 คน ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3507 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้พบกลุ่มบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 7 คน (เป็นผู้ชาย 4 คน และผู้หญิง 3 คน) ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 16.50 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจ/จุดสกัด บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียนจังหวัดตาก มีผู้ขับขี่เป็นชายชาวไทย แต่ผู้ที่โดยสาร จำนวน 2 คน เป็นผู้ชาย สัญชาติเมียนมา ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย สอบถามแล้วทราบว่า คนขับรถคันดังกล่าวไปรับบุคคลต่างด้าวทั้งสอง ซึ่งลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย พาออกมาจากพื้นที่บ้านแม่สลิดหลวง อำเภอท่าสองยาง จะเดินทางไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศไทย แต่ระหว่างเดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบเสียก่อน เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 6 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยเครื่องยิงหนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้พบผู้หญิง สัญชาติไทย จำนวน 2 คน ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังฝั่งประเทศไทย สอบถามแล้วชายคนดังกล่าวรับว่า ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปทำงานที่บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศเมียนมา ต่อมาต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย จึงลักลอบข้ามแดนกลับมาโดยไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง แต่ระหว่างเดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบเสียก่อน เจ้าหน้าที่ จึงส่งตัวตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 7 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 22.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังร่วมกันลาดตระเวนมาตามถนนในพื้นที่ บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 52 คน (ผู้ชาย 19 คน และผู้หญิง 33 คน) ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทาง เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองโรค Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป


คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
28 ตุลาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น