ลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,679 ราย

ลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน 15 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,679 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 283 ราย รักษาหายแล้ว 2,390 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 24 ราย

วันนี้ (30 ตุลาคม 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื่อรายใหม่ 25 ราย โดยติดเชื้อภายในจังหวัด 15 ราย มาจากต่างจังหวัด 10 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 24 ราย ยอดรวมของผู้ติดเชื้อจนถึงวันนี้มีจำนวน 2,697 ราย สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ยังไม่นิ่ง ทำให้เราต้องมีมาตรการการดูแลที่เข้มแข็งและเข้มข้น ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันอย่างรอบครอบและไม่ประมาท ปฏิบัติตนเองตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้าน นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า สำหรับจังหวัดลำพูนขณะนี้มีจำนวนเตียงทั้งหมด 637 เตียง เป็นเตียงของผู้ป่วยสีเขียว 430 สีเหลือง 187 สีแดง 20 เตียง รวมเป็นเตียง รพ.รัฐบาล 433 เตียง รพ.เอกชน 204 เตียง ในส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งสิ้นจำนวน 283 ราย โดยอยู่ที่ รพ.ลำพูน 42 ราย รพ.สนามเวียงยอง 43 ราย รพ.สนามป่าซาง 10 ราย รพ.ลี้ 7 ราย รพ.สนามบ้านโฮ่ง 5 ราย รพ.สนามทุ่งหัวช้าง 24 ราย รพ.เอกชน 152 ราย โดยมีผู้ป่วยสีเขียว 213 ราย สีเหลือจำนวนเตียงสีเขียว 21 7 เตียง สีเหลือง 67 ราย เหลือจำนวนเตียงสีเหลือง 120 เตียง สีแดง 3 ราย เหลือจำนวนเตียงสีแดง 17 เตียง โดยสีแดงมีอาการรุนแรงใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงจำนวน 3 ราย สถานะเตียงว่างในจังหวัด 395 เตียง เป็นเตียง รพ.รัฐบาล 343 เตียง เตียงเอกชน 52 เตียง

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดลำพูนมีประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 คิดเป็น 57 % ซึ่งเป้าหมายของจังหวัดลำพูนคือ 70% ภายในเดือนพฤศจิกายน สำหรับสัปดาห์หน้าได้กำหนดสถานที่ในการฉีดวัคซีนจำนวน 2 จุด ประกอบด้วย 1.ที่ รพ.ลำพูน ซึ่งได้ย้ายสถานที่ฉีดไปห้องประชุมศรีหริภุญชัย อาคารผู้ป่วยนอกเก่า เพื่อความสะดวกให้ประชาชนที่จะมารับบริการเข้าประตูกลางฝั่งถนนวัดจามเทวี และลงตรงอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเก่าข้างศาลาพระและเสาธง ให้บริการทั้งประชาชนคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่อาศัยหรือทำงานในจังหวัดลำพูน 2.ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ บริการเฉพาะประชาชนคนไทยทุกอำเภอและจังหวัด ให้บริการ โดยทีมสาธารณสุขจังหวัดและ รพ.ชุมชน

สำหรับท่านที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนที่ รพ.ลำพูนจัดฉีดวัคซีนโควิด- 19 มี 2 ช่องทางในการสมัคร 1. ลงทะเบียนเลือกวันเวลามาก่อน ทาง QR code กลุ่มนี้ได้สิทธิพิเศษ คือมาที่จุดที่ 2 หน้าลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอกเก่า ตามเวลาที่เลือกฉีด แสดงหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จ และเข้าไปหาจุดลงทะเบียนได้เลย โดยไม่ต้องรับคิว 2. มาขอรับคิวที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเก่าข้างเสาธง หากท่านใดคีย์แบบคัดกรองได้ พร้อมคีย์ ก็สามารถทำได้เอง ท่านใดไม่พร้อมก็จะมี จนท. (กาชาด) ทำให้ โดยรอเรียกตามคิวที่ได้รับ 3. แรงงานข้ามชาติบัตรสีชมพู ที่ทำงานในจังหวัดลำพูนให้คิวไปที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเก่า ถ้าไม่มีบัตรให้ไปติดต่อซอเลขที่ห้องเบอร์ 38 ก่อน สำหรับกลุ่ม 608 และประชาชนอายุ 18-59 ปี ยังเปิดบริการ walk in สำหรับกลุ่ม 608 แบบ 1 แถม 2 สำหรับกลุ่มอายุ 18-59 ปี สำหรับประชาชน กลุ่มอายุ 18-59 ปี ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนขอความกรุณาลงทะเบียนสมัครในคลิกภูมิลำพูนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ กลุ่มที่ฉีดเข็ม 2 ให้มารับบริการฉีดตามนัด ทาง รพ.ได้ส่ง SMS เพื่อยืนยันการฉีดสำหรับท่านที่ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ ขอให้ท่านกรุณาตรวจดู SMS สำหรับท่านที่ยืนยันฉีดกรุณาทำแบบคัดกรองที่แนบไปด้วย จะทำให้สามารถรับความสะดวกรวดเร็วขณะมารับบริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น