25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง

 

25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มุ่ง “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อ เชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ”

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการร่วมมือกันของ 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เชียงใหม่บรรลุเป้าหมาย ลดฝุ่นควันภายในปี 2565 โดยทุกอำเภอประกาศเจตนารมย์ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในทุกกรณีเพื่อหยุดปัญหาหมอกควัน ไฟป่าให้ได้อย่างเด็ดขาด โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้ (5 พ.ย. 2564) เป็นต้นไป เพื่อระดมสรรพกำลัง เสริมสร้างความสามารถจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และเชื่อมั่นว่าจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถลดปริมาณฝุ่นควัน PM 2.5 ลงได้ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ BCG Model ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ นำไปสู่กระบวนทัศน์และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น