แพทย์ชี้ “ภาวะผมร่วง” เกิดได้หลังติดโควิด 19

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ภาวะผมร่วงภายหลังการติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นอาการของโรคผมผลัด ผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงทั่วศีรษะมากผิดปกติ มากกว่า 100 เส้น/วัน แต่ไม่มากเกิน 50% ของผมทั้งศีรษะในระยะเวลา 2 – 3 เดือน

ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด 19 เกิดโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อประมาณ 25% โรคผมผลัดอาจเกิดได้จากสาเหตุอื่น เช่น เกิดหลังจากมีภาวะป่วยหนัก มีความเครียดมาก การขาดสารอาหาร เป็นโรคไทรอยด์และการรับประทานยาบางอย่าง ถ้าผู้ป่วยมีประวัติสาเหตุอื่นร่วมด้วย อาจจะต้องตรวจผมและการตรวจเลือดเพื่อแยกหาสาเหตุอื่นร่วมด้วย

ข้อแนะนำจากแพทย์ผิวหนัง
1. ถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะผมร่วงภายหลังจากติดเชื้อโควิด โดยไม่มีปัจจัยอื่น โดยทั่วไป ผู้ป่วยที่มีโรคผมผลัดมักหายได้เอง ประมาณ 2 – 6 เดือน
2. การพรางผมบาง ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยดีขึ้นได้ เช่น ทรงผม, การทำสีผมหรือการใส่วิก
3. การรักษาด้วยยาทาไมน็อกซิดิล อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาทา 5% minoxidil solution วันละ1-2 ครั้ง หรือ 2% minoxidil solution วันละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นผมให้ขึ้นใหม่
4. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่อาจมีส่วนทำให้ผมร่วง
5.การรับประทานเหล็กและวิตามิน เช่น สังกะสี, ไบโอติน, วิตามินดี ซึ่งยังไม่ได้มีหลักฐานทางการศึกษาชัดเจนว่าจะมีส่วนช่วยรักษาโรคผมผลัด

หากอาการผมร่วงไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลา 3-6 เดือน ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
cr. กรมการแพทย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น