เปิดช่องทางลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น AstraZeneca ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

 

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิด AstraZeneca ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ขณะที่การระบาดของโรค พบคลัสเตอร์ใหม่ที่บ้านกองปะ อำเภอฮอด และแคมป์โรงงานตุ๊กตา อำเภอดอยสะเก็ด

วันนี้ (19 พ.ย. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ 348 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 10 ราย โดยมาจากจังหวัดลำพูน 3 ราย เมียนมาร์ 2 ราย กาญจนบุรี 2 ราย และกรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ และพิจิตร จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 74 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ใหม่ บ้านกองปะ หมู่ 7 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด 14 ราย, คลัสเตอร์ใหม่ แคมป์โรงงานตุ๊กตา หมู่ 10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 12 ราย, คลัสเตอร์กลุ่มทำนา หมู่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 10 ราย, คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้าง หมู่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 8 ราย, และคลัสเตอร์เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-2 ราย

การตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 48 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 15 ราย ส่วนตลาดอื่น ๆ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้แก่ ตลาดรวมโชค 3 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 2 ราย, ตลาดประตูก้อม และตลาดวโรรส พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย, คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ 5 ราย, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 5 ราย และโซนขายโทรศัพท์ ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 3 ราย และคลัสเตอร์อื่น ๆ อีกหลายคลัสเตอร์ ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแห่งละ 1-2 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 116 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัวยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย จาก 6 ครอบครัว

ทั้งนี้ พบว่าอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 111 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 68 ราย, อำเภอดอยสะเก็ด 36 ราย, อำเภอสันทราย 35 ราย, อำเภอแม่ริม 24 ราย และอำเภอสารภี 24 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 1 รายวันนี้ เป็นชายไทย อายุ 88 ปี มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง พบติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 1 พฤศจิกายน สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดในครอบครัว เข้ารับการตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 4 พฤศจิกายน มีอาการเหนื่อยมากขึ้น เอกซเรย์พบปอดอักเสบมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ และให้การรักษาแบบประคับประคอง กระทั่งวันที่ 17 พฤศจิกายน พบว่าระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลงในเวลา 17.00 น.

ด้านการฉีดวัคซีน ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิด AstraZeneca ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน และผู้ที่ฉีด Sinopharm ครบ 2 เข็ม เกิน 4 เดือน หรือ 120 วัน ซึ่งจะได้มีการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีด ผ่าน SMS และเบอร์โทรศัพท์ หรือตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

ในการนี้ ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และเที่ยวลอยกระทงอย่างปลอดภัย หรือลอยกระทงออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว
18 พฤศจิกายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น