แจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไป หรือสัมผัสกับพนักงาน ในสถานที่ดังต่อไปนี้ “ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2564

📣แจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไป หรือสัมผัสกับพนักงาน ในสถานที่ดังต่อไปนี้ “ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2564” ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อหากมีอาการ 🦠😷

📍ไซต์งานก่อสร้างบ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง
📍ตลาดแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
📍บริษัทอิจิชเทค จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
📍บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง
📍บริษัทอาหารภาคเหนือ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
📍เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
📍บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ตำบลฟ้าฮ่าม
📍วีทีแหนมเนือง หมู่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง
📍ตลาดรวมโชค

ร่วมแสดงความคิดเห็น