กองบิน 41 จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน โดยมีผู้บังคับบัญชาของกองบิน 41 และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41
ในการนี้ มีนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 22 นาย เป็นพันจ่าอากาศเอก จำนวน 1 นาย, เป็นพันจ่าอากาศโทหญิง จำนวน 1 นาย, เป็นพันจ่าอากาศตรี จำนวน 15 นาย, เป็นจ่าอากาศเอก จำนวน 1 และเป็นจ่าอากาศโท จำนวน 4 นาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น