โมเดอร์นามาแน่ ! 27 พ.ย.นี้ เข้าไทยอีก 1.38 ล้านโดส รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700 โดส

วันที่ 24 พ.ย. 64 องค์การเภสัชกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ระบุจะมีการนำเข้า 1.38 ล้านโดส มาถึงประเทศไทยในวันที่ 27 พ.ย. ที่จะถึงนี้

“ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการติดตามความคืบหน้า การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 24 พ.ย.2564 ว่า วัคซีนโมเดอร์นาล็อตที่มาจากแหล่งผลิต ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย จำนวน 1,382,500 โดส ในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย.2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน C1 0835 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพมหานคร รวมวัคซีนที่นำเข้ามาแล้ว จำนวน 1,942,700 โดส

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท ซัลลิค ฟาร์มา จำกัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนำเศรษฐกิจ และชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับความคืบหน้าดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ร่วมแสดงความคิดเห็น