รอง เสธ.สนภ.3 ร่วมประชุมเตรียมฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรจิตอาสา 904

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. นิธิกรณ์ คำแก้ว รอง เสธ.สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมเตรียมฐานการเรียนรู้แปลง 1-3 ของหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 โดยประชุมผ่านระบบทางไกล VTC (Zoom Meeting)

โดยมี พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/รอง เสธ.ศูนย์ฝึกฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น