โค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต. กกต.แม่ฮ่องสอน เร่งรณรงค์ 3 สัปดาห์ประชาธิปไตย ผ่าน ศส.ปชต ชวนประชาชนเลือกคนดี มีความรู้ เข้ามาพัฒนา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำนวยการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “3 สัปดาห์ประชาธิปไตย” โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล แม่ฮี้ อำเภอปาย/ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน / ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลผาบ่อง / ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลห้วยโป่ง / ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลห้วยปูลิง / ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลปางหมู / ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลหมอกจำแป่ / ศส.ปชต. แม่กิ๊ อำเภอขุนยวม /ศส.ปชต.ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯ ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ การปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง กิจกรรมหลัก ศส.ปชต. และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยเข้าคูหารับบัตร 2 ใบ บัตรสมาชิก x ได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี บัตรนายก x ได้หมายเลขเดียว
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2878 โทรสาร 0 5361 2879

ร่วมแสดงความคิดเห็น