จ.แพร่ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2564

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ วัฒนธรรมจ.แพร่ นายโกมล พานิชพันธ์ และนายพัตร์ อารินทร์ ตัวแทนชุมชนวัดศรีดอนคำ อ.ลอง จ.แพร่ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยกระทรวงวัฒนธรรมจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. จากการที่ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้รับคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จากการคัดเลือกชุมชนจากทั่วประเทศจำนวน 228 ชุมชน โดย 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถีชีวิตท้องถิ่น และประวัติชุมชนที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน

การได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ของชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำ นี้ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ขยายผลความสำเร็จและปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีของชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น