สถาบันวิจัยสังคม มช.จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเด็กเยาวชนบ้านลอจอ จ.เชียงราย

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยปัญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.วิชุลดา มาตันบุญ และทีมงาน ร่วมประเพณีกินข้าวใหม่กับชุมชนลาหู่ และจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน บ้านลอจอ และบ้านบริวาร ณ บ้านลอจอ ณ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น