ป.ป.ส. กระชับความสัมพันธ์ จับมือ DEA ร่วมเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน

วันพุธที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration – DEA) ประจำภูมิภาคตะวันออกไกล นายมาร์ค สไนเดอร์ (Mr. Mark Snyder) ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำภูมิภาคตะวันออกไกล และนายมาร์ค แลง (Mr. Marc Laing) เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางการเงินและการฟอกเงิน เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศไทย และหารือด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ทาง DEA ได้เดินทางมาโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทาง DEA ได้สนับสนุนบุคคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางการเงินและการฟอกเงิน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระหว่างสองหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามด้านเทคโนโลยีปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Know-hows) ให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และได้กล่าวถึงการยกความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดของประเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารยาเสพติดของประเทศ ในขณะนี้มีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสกัดกั้นปราบปรามสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยอาศัยกลไกโครงการความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าเรือ (SITF) และโครงการความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยาน (AITF) ในการสอดส่องกิจกรรมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม อีกทั้งตอนนี้ประเทศไทย ได้ยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นี้ โดยในประมวลกฎหมายดังกล่าว ได้มีการบรรจุแนวคิดการยึดทรัพย์ตามมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ (Value-based confiscation) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเพื่อตัดวงจรนักค้ายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
นายมาร์ค สไนเดอร์ กล่าวว่าทาง DEA ขอบคุณในความร่วมมือที่มีต่อกันมายาวนาน และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไปในอนาคต

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น