พุทธมณฑลชม.เดินหน้าแล้วที่รอคอยมากว่า 10 ปี พุทธศาสนิกชนได้เฮแล้ว!

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. จากที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีดำริที่ในการจัดสร้าง “พุทธมณฑล” ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเรื่องสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปเป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพฯ ได้มาลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริง ร่วมประชุมผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการขอกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินที่ตั้งวัดน้ำบ่อหลวง ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความประสงค์ขอกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินที่ตั้งวัด โฉนดที่ดินเลขที่ 67460 เนื้อที่ประมาณ 138 ไร่ 3 งาน 46.90 ตารางวา เพื่อให้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ทั้งแปลง เพื่อก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดย สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และออกแบบประกอบด้วย นางฉวีวรรณ แซ่อึ้ง นายช่างโยธาชำนาญการ,นายประยุทธ์ หมีพลัด นายช่างโยธาชำนาญการ, นางสาวอัญชลี โตน้อย นายช่างโยธา คณะกรรมผู้ตรวจสอบทางวัดน้ำบ่อหลวงมี พระครูธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวง พร้อมคณะกรรมการ และนายสกล แก้วแดง ผู้ประสานงาน นับว่าเป็นฤกษ์ดีที่ชาวพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และใกล้เคียงที่จะได้เห็นภาพพุทธมณฑล ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้ ณ วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น