อำเภอสูงเม่น จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

เมื่อบ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณลาดหน้าวัดศรีดอก หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีกิจกรรมดังนี้
-พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณรอบวัดศรีดอก
-ทำความสะอาดตลาดสดวัดศรีดอก
ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน/ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานอำเภอสูงเม่น
ในการนี้ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น